INSOLV, v.o.s. je zapsána v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a zabývá se výhradně výkonem činnosti insolvenčního správce dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), k čemuž jí bylo podle § 8 odst. 1 zákona č. 312/2006 Sb. (zákon o insolvenčních správcích) dne 23.5.2008 Ministerstvem spravedlnosti ČR uděleno povolení (č.j. 2053/2008-OJ-IS-16).

Kontaktní údaje:

INSOLV, v.o.s.
Bartákova 1121/3
140 00 Praha 4

tel.:+420 222 361 153
email:info (at) insolv.cz


Probíhající výběrová řízení:
1. Prodej souboru pohledávek - povinný Vlastislav Hofman (dlužník Stavební a investiční realizace S.I.R. spol. s r.o. v likvidaci)