INSOLV, v.o.s. je zapsána v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a zabývá se výhradně výkonem činnosti insolvenčního správce dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), k čemuž ji bylo podle § 8 odst. 1 zákona č. 312/2006 Sb. (zákon o insolvenčních správcích) dne 23.5.2008 Ministerstvem spravedlnosti ČR uděleno povolení (č.j. 2053/2008-OJ-IS-16).

Kontaktní údaje:

INSOLV, v.o.s.
Rumunská 1798/1
120 00 Praha 2

tel.:+420 222 361 153
fax:+420 222 361 286
email:info (at) insolv.cz


Probíhající výběrová řízení:
1. Prodej domu s pozemky (dlužník Jiří Bartoš)
2. Prodej pohledávek (dlužník PLASTCOM, akciová společnost)
3. Prodej pohledávky (dlužník Heinz Rott)